HJEMI S L A M I S E R I N G


Islamisering innebærer at islam eller politisk islamisme får større betydning, særlig i et bestemt område, i et land eller i en befolkningsgruppe. Begrepet betegner at islam som religion får økt innflytelse, for eksempel i nytt lovverk med utgangspunkt i islamsk tradisjon eller teologi. Det har også blitt brukt i historieforskningen om spredning av islam til nye områder, som under Umayyad-dynastiet i tidlig islamsk historie, eller om Det ottomanske rikets framvekst.

 

I nyere tid har begrepet blitt benyttet av populistiske partier og bevegelser på høyresiden for å beskrive det som hevdes å være islams økende dominans i det norske samfunnet. Islamisering er også brukt i sammenheng med konspirasjonsteorien om en målsetning om å infiltrere og overta Vesten ideologisk med religionen islam, også kalt Eurabia.


Denne konspirasjonsteorien henger sammen med utbredelse av islam i Europa grunnet innvandring fra muslimske land.